Kehityskaari - Henkilöstön työhyvinvoinnin kehitysohjelma

Kehityskaari - Henkilöstön työhyvinvoinnin kehitysohjelma
 
 

Vuoden mittainen kehitysohjelma sitouttaa koko henkilöstön kehittämään ja parantamaan työhyvinvointia. Itsensä johtaminen ja vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista kuuluu jokaiselle itselleen. Kehityskaari-ohjelma antaa konkreettiset työkalut ja neuvot siihen kuinka kehittää ja parantaa omia tapoja ja tottumuksia. Ammattilaisten pitämät luennot ovat innostavia, ajatuksia herättäviä ja osallistavia. Lupaamme, että kehitysohjelman jälkeen jokainen tietää miten elää terveellisesti ja miten parantaa elämänhallintaa. Yrityksen tärkein voimavara on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö.

Kehitysohjelman alussa tehdään jokaiselle henkilökohtainen Firstbeat-hyvinvointianalyysi, josta selviää omat kehityskohteet ja tämänhetkinen fyysinen tila. Kehitysohjelman sisältö ja aiheet muokataan aina yrityksen tarpeiden sekä mittauksista saadun tiedon mukaan.

Alla muutamia esimerkkiaiheita luennoista. Kehitysohjelman luentojen aiheet ovat jaettu hyvinvoinnin tärkeimpiin osa-alueisiin; uneen ja palautumiseen, liikkumiseen ja ravintoon sekä psyykkiseen valmennukseen. Kehitysohjelman lopussa tehdään vielä uudet Firstbeat-mittaukset, jonka avulla todennetaan muutokset sekä saadaan tärkeää tietoa tulevaisuuden jatkotoimenpiteille.

Kokonaisvaltainen luentosarja, joka pitää sisällään:

 • Firstbeat mittaukset

  • projektin alussa - selvitetään kehityskohteet ja luodaan nykytila-analyysi

  • projektin lopussa - todennetaan muutokset

 • 3 luentoa itsensäjohtamisesta ja menestyvästä työyhteisöstä, aihealueet mm.:

  • arvot ja teot

  • itsensä johtaminen

  • toimiva työyhteisö

 • 2 luentoa unesta, palautumisesta sekä stressinhallinnasta

  • mitä on hyvä uni

  • kuinka voimme itse edistää hyvää unta

 • 3 luentoa ravitsemuksesta

  • nauti ruoasta - nälkä, kylläisyys ja intuitiivinen syöminen

  • pirteyttä ja pysyvää painonhallintaa

  • syö hyvin - voi hyvin, mutta mitä on hyvä ruoka

 • 2 luentoa liikunnasta

  • kuinka saat parhaat hyödyt liikunnasta arkeen, työhön ja harrastuksiin

  • arkiliikunta ja sen merkitys hyvinvoinnissa

Luennoitsijoina mm.

Olli Ilander, ETM ravitsemusasiantuntija

Leena Putkonen, ravitsemusterapeutti

Susan Pihl, uniterapeutti

Petra Ihalainen, hyvinvointivalmentaja

Heikki Marin, voimavalmentaja