koe elämä. lempeästi. kunnioittaen. menestyen.

Stressi, kiire, puutteelliset resurssit, epäpätevä henkilöstöjohtaminen, kuormitus, kohtuuttomat vaatimukset ja kenties epämotivoiva työympäristö. Tällaisia ovat valitettavan monen ihmisen kokemukset omasta työelämästään. Vastaavien kokemusten pohjalta sai myös Noste Hyvinvointipalvelut alkunsa. Yrityksen perustajien, Ilkan ja Iiron omat havainnot ja kokemukset tämän päivän työelämästä innoittivat miehet perustamaan yrityksen, jonka tavoitteena on korjata nämä epäkohdat ja parantaa ihmisten hyvinvointia ja työn tuottavuutta yrityksissä.

Miehet tapasivat muutama vuosi sitten liikunta-alan koulutuksessa päädyttyään sinne vuosien työskentelyn jälkeen toisilla toimialoilla. Luontainen kiinnostus liikuntaa ja hyvinvointia kohtaan sekä samankaltaiset ajatukset työympäristöjen epäkohdista synnyttivät yhteisen ajatuksen; perustaa työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen erikoistuvan yrityksen. Yrityksen ensisijainen missio olisi muuttaa yrityskulttuuria siten, että se ottaa paremmin huomioon henkilöstön jaksamisen ja auttaa yrityksiä luomaan ilmapiirin, jossa työntekijä viihtyy ja haluaa antaa enemmän kuin vain vaaditun minimistandardin.

 

"Kun työntekijät voivat hyvin, niin yrityskin voi hyvin."

Näin sai Noste Hyvinvointipalvelut alkunsa. Nyt yrityksen ympärille on kerätty fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin eri osa-alueelta tunnettuja ja koulutettuja ammattilaisia, joiden yhteisenä tavoitteena on tehdä työelämästä parempaa niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta. Työntekijälle Noste Hyvinvointipalvelut tarjoaa työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kantava ajatus on, että kun työntekijät voivat hyvin, niin yrityskin voi hyvin.

Palvelut pohjautuvat tieteelliseen näyttöön ja tutkimuksiin ja ne räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Yrityksessä uskotaan traditionaalisiin hyvinvoinnin kulmakiviin: oikeaan ruokavalioon, monipuoliseen aktiivisuuteen ja palauttavaan uneen. Kohtuuteen ja tasapainoisuuteen. Yksi syvimmistä teeseistä on pohjaaminen tutkimustietoon ja tunnustettuihin ammattilaisiin. Asiakkaille yritys tarjoaa apua yksittäisiin ongelmiin, kuten unenlaatua parantavat palvelut tai suunnitella yrityksen koko henkilöstön suoritustasoa parantava ohjelma, jossa huomioidaan kaikki tarvittavat osa-alueet.

 

"Yksilön ja yksilöistä muodostuvien yhteisöjen hyvinvointi ja menestys kulkevat käsi kädessä."

Noste Hyvinvointipalveluissa uskotaan siihen, että kaikilla ihmisillä on vain yksi hyvinvointi, ei työ- ja vapaa-ajan hyvinvointia erikseen. Se miten ihminen elää ja voi vapaa-ajalla vaikuttaa suoraan myös siihen miten hän jaksaa töissä ja päinvastoin. Tämän vuoksi Noste Hyvinvointipalvelut haluaa tarjota yrityksille parhaat eväät parantaa työntekijöidensä kokonaisvaltaista kehon ja mielen hyvinvointia. Meillä kaikilla on vain yksi elämä ja hyvinvointi, joka määrittää jaksamisemme ja toimii tekemisemme moottorina. Yksilön ja yksilöistä muodostuvien yhteisöjen hyvinvointi ja menestys kulkevat käsi kädessä. Nyt on aika ottaa rohkeasti askel kohti paremmin voivaa työyhteisöä Noste Hyvinvointipalveluiden monipuolisten palveluiden avulla!