Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 § ja EU:n tietosuoja-asetusten mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Noste Hyvinvointipalvelut Oy
Y-tunnus: 2835951-7
Myllyväenkatu 7 D 1         
00970 HELSINKI
Puh: +358 50 529 8315

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilkka Häggman
Myllyväenkatu 7 D 1
00970 HELSINKI
ilkka.haggman@nostehyvinvointi.fi

3. Rekisterin nimi
Noste Hyvinvointipalvelut Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin ylläpitämisen peruste  
Rekisterin käyttötarkoitus on Noste Hyvinvointipalvelut Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen sekä tapahtumista ja sisällöntuotosta ilmoittaminen. Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää Noste Hyvinvointipalvelut Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.                                    

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Katuosoite

  • Postinumero

  • Syntymäaika /pvm/kk/vuosi)

  • Sukupuoli

  • Valmennuspalveluiden kannalta välttämättömimmät tiedot asiakkaan terveydentilaa koskien

  • Tiedot toimitetuista palveluista

6. Tietolähteet
Pääasiallisesti rekisterin tiedot koostetaan asiakkaan itse antamista tiedoista, joita hän antaa esimerkiksi sopimuksen teon tai rekisteröitymisen yhteydessä.

Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Rekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan Noste Hyvinvointipalvelut Oy:n käytössä ja tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Noste Hyvinvointipalvelut Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole Noste Hyvinvointipalvelut Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen tiedot hävitetään pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

9. Tietojen säilytysaika
Noste Hyvinvointipalvelut Oy säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, korjaamme, siirrämme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Poistot ja muutokset toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön ja palvelun käytön ehdoilla.

10. Rekisterin suojaus
Asiakastiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Manuaalista rekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa.

11. Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustolla vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytämme sivustolla kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja mm. Google Analytics, Hotjar.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.