Luennot ja workshopit

Luennot ja workshopit sopivat esimerkiksi yrityksen tyky-päiville, tiimipäiville sekä osaksi laajempaa työhyvinvointikokonaisuutta. Aiheita käsitellään innostavasti ja ratkaisukeskeisesti sekä kuulijoita osallistavasti. Niiden tarkoitus on antaa kuulijoille konkreettisia keinoja oman hyvinvointinsa kehittämiseen. Yksittäiset luennot ja kokonaisuudet räätälöidään aina yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

 
 
ravitsemusluennot

Ravitsemusluennot ja työpajat

Pohjoismaisen kyselytutkimuksen mukaan vain noin 18 % suomalaisista syö melko tai erittäin terveellisesti. Hyvä syöminen on yksi hyvinvoinnin avaintekijöistä, mutta mitä hyvä syöminen tarkoittaa?

Luennot ja monipuoliset työpajat palauttavat ravitsemuskeskusteluun terveen järjen ja auttavat osallistujaa ymmärtämään mitä on hyvä syöminen.

Aihealueina mm.

 • Nauti ruoasta - nälkä, kylläisyys ja intuitiivinen syöminen
 • Syö hyvin, voi hyvin - mutta mitä on hyvä ruoka
 • Pirteyttä ja pysyvää painonhallintaa

Voima- ja kestävyysharjoitteluluennot-Noste Hyvinvointipalvelut

VOIMA- JA KESTÄVYYSHARJOITTELULUENNOT JA TYÖPAJAT

Liikunta on yksi tehokkaimmista keinoista edistää ja ylläpitää terveyttä sekä toimintakykyä. Oikein annosteltuna sillä voidaan vaikuttaa edullisesti lähes kaikkiin elimistön toimintoihin.

Luennoilla ja työpajoilla opitaan harjoittelun perusteita ja erilaisten harjoitusten vaikutuksia terveyteen, työhön sekä arjessa jaksamiseen. Oikein rakennettu tavoitteiden mukainen voima- ja kestävyysharjoittelu lisää suorituskykyä nopeasti ja antaa turvallisen pohjan kehittää sitä eteenpäin eri osa-alueilla arjen hyvinvointia tukien.

Aihealueina mm.

 • kehittävän voimaharjoittelun perusteet
 • kestävyysharjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen
 • kuinka saat parhaat hyödyt liikunnasta arkeen, työhön ja harrastuksiin?

Hyvinvointiluennot

Hyvinvointiluennot ja työpajat

Fyysinen hyvinvointi rakentuu kolmen osa-alueen ympärille, jotka ovat liikunta, ravinto sekä lepo. Näiden osa-alueiden tasapaino takaa hyvän jaksamisen arjessa ja työssä. 

Kokonaisuuksiin voidaan myös yhdistää ohjattua liikuntaa tai testausta.

Aihealueina mm.

 • Arkiliikunta ja sen vaikutus hyvinvointiin
 • Työ ja ergonomia
 • Mistä löytää - ja ylläpitää motivaatiota liikkumiseen

Uniluennot

Uniluennot ja työpajat

Suomalaisen unikyselyn mukaan jopa 75 prosenttia suomalaisista nukkuu noin tunnin verran vähemmän kuin mikä heidän unentarpeensa on. Väsymys vaikuttaa suoraan toiminta- ja työkykyymme.

Unen merkitys jaksamiselle ja hyvinvoinnille on kiistaton. Laadukas ja riittävä uni on kaiken hyvän perusta. Uniongelmat ovat nykypäivänä hyvin yleisiä, jopa noin 40 % suomalaisista ajautuu tavalla tai toisella unettomuuden pariin.

Aihealueina mm.

 • Mitä on hyvä uni
 • Uni ja stressinhallinta
 • Miten voimme itse edistää hyvää unta

Psykologiluennot ja työpajat

Psykologiluennot ja työpajat

Työpsykologin luentojen avulla tarjoamme keinoja jaksamiseen, stressinhallintaan sekä itsensäjohtamiseen. 

Työuupumus on pitkittyneen stressin aiheuttama häiriötila, joka oirehtii väsymyksenä, kyynistyneisyytenä sekä ammatillisen itsetunnon heikentymisenä. Pitkään jatkuessa työuupumus saattaa aiheuttaa pitkiä sairauspoissaoloja, joten ennaltaehkäisevän toiminnan avulla voit säästää suuria summia.

Aihealueina mm.

 • Muutosjohtaminen
 • Itsensäjohtaminen
 • Toimiva työyhteisö